دیدن این فیلم خیلی برام جالب بود، چون اول فیلم رو دانلود کردم، نشستم دیدم، بعد از دو ساعت و چهل دقیقه دیدم نوشته حالا قسمت دوم رو ببینید. اصلا روحیه‌ام رو باختم، چون دومی هم همین حدود بود، یعنی بیشتر از پنج ساعت فیلم.