به نظرم خیلی فیلم مریضی بود، اصلا تصورش هم سخته چطوری یه نفر می‌تونه همچین داستانی رو ایجاد کنه تو زندگیش، می‌دونید از نظر من عشق و دوست‌داشتن و