خیلی این فیلم رو دوست داشتم، یک فیلم جنایی متفاوت، در این فیلم آدم‌ها خیلی خود واقعی‌شون بودند، جذابیت این فیلم در انتها برای من چندبرابر شد، جایی که کارگردان شخصیت آدم‌های داخل فیلم رو چندین سال می‌بره جلو و به نمایش می‌گذاره، این فوق‌العاده