آدم‌هاش اشتباه خودشون رو نشون میدن!

من معتقدم حضور بعضی از آدم‌ها در زندگی‌مون اشتباهیه، حتی اگر حضورشون منافع کوتاه مدتی هم برای ما ایجاد کنه. به نظرم این آدم‌ها ضررهای هنگفتی در بلندمدت همراه خودشون ایجاد می‌کنند. اینقدر تو زندگیم ضرر هنگفت دادم از ارتباطات اینچنینی که دیگه تا حدی گرگ شدم، آدم‌ها رو به شدت امتحان می‌کنم و بعد از اینکه خودشون رو نشون میدن، لبخندی میزنم و میرم. گاهی هم آدم با وجودیکه می‌دونه یه چیزی اشتباهه، یک آدمی اشتباهه و … باز هم دوست داره تجربه‌اش کنه، این واقعا جالبه برام، می‌دونم گاهی شکست می‌خورم ولی میرم سمت شکست، خودم رو گاهی درک نمی‌کنم.

نوشتن یک دیدگاه