بازسازی خونه‌ی بابا

این هفته بابا تصمیم گرفته بود کف خونه رو پارکت کنه، شرایط طوری بود که ما هم باید کنارشون می‌بودیم چون مدام باید وسایل خونه رو جا‌به‌جا می‌کردیم. خیلی با دقت نگاه می‌کردم چطوری کار میکنه، الان خودم می‌تونم دیگه یک خونه رو پارکت و کف‌پوش کنم. البته این کارم کردم، کف تراس خونه‌ی بابا اینا رو کف‌پوش کردم و دیوارهاش هم کاشی‌ چسبوندم، خیلی کار جالبی بود، خودم میرم نگاه می‌کنم لذت می‌برم، واقعا نمی‌دونم چی شد من با این همه علاقه به کارهای دستی سر از حوزه‌ای در آوردم که بیشتر نشستم. خودم فکر می‌کنم با دست‌های خودم، خودم رو خونه‌نشین کردم.

نوشتن یک دیدگاه