بعد از مدت‌ها کتاب جدید خریدیم

امروز بعد از مدت‌ها برای فروشگاه کتاب‌مون یعنی کانگونیو کتاب جدید خریدیم. وقتی کتاب‌ها رو تحویل گرفتم خیلی خوشحال بودم، چون واقعا امسال تمرکز کردم روی کار و دارم کارها رو پیش می‌برم. از اینکه دوستان خوبی پیدا کردم که در این سال جدید کنارم هستند واقعا خوشحالم. اگر نبودند امکان نداشت می‌تونستم این کارها را این طوری پیش ببرم. می‌دونید وقتی کتاب جدید می‌خریم خیلی ذوق می‌کنم، احساس می‌کنم همشون برای خودمه. این کتاب با روح و روان من واقعا بازی می‌کنه، لذت می‌برم از اینکه کارم با کتاب گره خورده، هر چند وضعیت کشور از نظر مطالعه و کتاب خیلی جالب نیست.

نوشتن یک دیدگاه