بوی خوش زن

خیلی وقت بود دوست داشتم این فیلم رو ببینم ولی نمی‌دونم چرا فرصت نمی‌شد و مدام فیلم‌های دیگه در اولویت قرار می‌گرفت، جالب این بود برای من که یکی از قشنگ‌ترین دیالوگ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی شنیده بودم و حتی خودمم ازش استفاده می‌کردم برای همین فیلم بود، اونجا که آلپاچینو میگه، «من همیشه در دوراهی‌های زندگیم می‌دونستم راه درست کدومه، راه غلط کدومه، ولی همیشه راه غلط رو انتخاب کردم، می‌دونید چرا؟ چون اون راه درست لعنتی سخت بود، خیلی سخت»، منم خیلی وقت‌ها اینطوری بوده که می‌دونستم دارم اشتباه می‌کنم ولی ادامه دادم، با علم به اینکه دارم اشتباه می‌کنم، فقط نه شاید صرفا به خاطر اینکه راه درست خیلی سخت بود، گاهی هم به خاطر اینکه راه غلط حال می‌داده، یا بهتر خیلی حال می‌داده، آدمیزاده دیگه.

نوشتن یک دیدگاه