جلسه‌ی کوچینگ

من آدم خودسری هستم، ولی با این حال دوستان و بزرگ‌ترهایی دارم که می‌تونم باهاشون جلسات کوچینگ داشته باشم، خودم رو بریزم بیرون و از نو سر هم کنم. چند جلسه با یکی از این بزرگ‌ترها داشتم، حالا نمی‌دونم من مشکل دارم و نمی‌فهمم که قطعا همینطوره! یا کلا نمی‌خوام که بفهمم که اونم درسته! یا درست توضیح نمیدم که اونا دوست بفهمن، اینم درسته، دوست دارم کاری کنم که اونا مخالف هستن، اینم درسته، داشتم فکر می‌کردم مرض دارم؟! دیدم دارم، ولی مهم اینه در طی این جلسات به نکات ریز و جذابی میرسم که حتی اگر قراره گند هم بزنم، حداقل درست می‌زنم.

نوشتن یک دیدگاه