جوخه

موندم اگر جنگ ویتنام و جنگ‌ جهانی دوم نبود موضوع بهترین فیلم‌های تاریخ سینما چی می‌شد، بیشتر از هر چیزی علاقه‌مند شدم یک سفری به ویتنام داشته باشم ببینم سرنوشت این کشور بعد از جنگ چی شده، به نظرم خیلی بهتر از ما باید باشه، حداقل با دنیا تعامل دارند. این فیلم رو دوست داشتم، بیشتر یک موضوع درون تیمی از نظر من حساب میومد، دو طرز فکر وسط یک جنگ لعنتی، واکنش آدم‌ها نسبت به موقعیت‌های متفاوت و دردناک برام خیلی جالب بود.

نوشتن یک دیدگاه