خون به پا خواهد شد

حس می‌کنم نشستم فیلم‌های خیلی قدیمی رو فقط نگاه می‌کنم. اینکه غربی‌ها اینقدر راحت فیلم‌هایی در برابر کلیسا می‌سازند خیلی برای من جالبه، همین اتفاق اگر برای یک مسجد بیفته، اصلا قابل پیش‌بینی نیست که چه اتفاق‌هایی میفته، نمی‌دونم اسم این رویکرد رو چی میشه گذاشت. اینکه در فیلم سعی شده بود آدم‌های مذهبی رو آدم‌هایی بدبخت و بی‌فکر نمایش بده خیلی برای من عجیب بود، البته شاید این برداشت من بود، ولی خب میشه از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد، آدم‌هایی که به پول یا موقعیتی می‌رسند حس می‌کنند دیگه به خدا نیازی ندارند. البته من با این قسمت که بعضی‌ها از خدا سوء استفاده می‌کنند تا از هیچی نبودن خودشون چیزی بسازند موافق هستم. من همیشه تو زندگیم از این آدم‌ها ضربه خوردم، در کل فیلم جالبی بود.

نوشتن یک دیدگاه