روز معلم

روز معلم برای من خیلی روز مهمیه، هر سال در چنین روزی، اول سال گذشته رو بررسی می‌کنم تا ببینم از چه کسایی چه چیزهایی یاد گرفتم، دونه دونه بهشون پیام میدم و روز معلم رو بهشون تبریک میگم و ازشون تشکر می‌کنم معلم و استادم بودن، امسال هم خیلی ویژه به استاد خلبانیم پیام دادم و این روز رو بهش تبریک گفتم، در تمام روزهایی که من مریض بودم و بیمارستان بستری بودم، حال من رو از خودم و اطرافیانم جویا میشد، کمتر کسی این طوری دیگه پیدا میشه و این خیلی برای من ارزشمنده، بعد برمی‌گردم کل زندگیم رو نگاه می‌کنم و شروع می‌کنم به آدم‌هایی که ازشون چیزی یاد گرفتم پیام میدم و ازشون تشکر می‌کنم، آدم نباید هیچ وقت یادش بره کجا بوده و توسط چه کسایی به اینجا رسیده، هر چند من معتقد هستم ما هیچ وقت قرار نیست به جایی برسیم در این دنیا.

نوشتن یک دیدگاه