لیست آرزوها

آخرین باری که لیست رویاهام رو نوشته بودم فکر می‌کنم شش سال پیش بود، یه لیست بلندی بود که فکر می‌کردم به هیچ کدوم قرار نیست برسم ولی راستش الان به خیلی‌هاش رسیدم و یا در مسیر رسیدن به خیلی‌های دیگه‌شون هستم. برای همین تصمیم گرفتم دوباره بنویسم، حداقل یه برنامه برای تا ۵۰ سالگی داشته باشم. اینکه آدم یه لیست داشته باشه که همیشه جلوی چشمش باشه و بدونه یه کاری در آینده برای انجام دادن داره فوق‌العاده است، حداقل من که دوست دارم، به زودی لیستم رو منتشر می‌کنم، هر چند اکثر آدم‌ها معتقد هستند کار اشتباهی هست، ولی من اهمیت نمیدم. همیشه به دیگران توصیه میکنم لیست رویاهاشون رو بنویسم، کمک خیلی بزرگی به شناخت خودشون می‌کنه.

نوشتن یک دیدگاه