مرد فیل نما

حالم خوب نبود گفتم برم یک فیلم ببینم حالم خوب بشه، این فیلم رو دیدم، مغزم درد گرفت، به خصوص بعد از اینکه فهمیدم این فیلم برگرفته از یک داستان واقعی بود و اینکه کارگردان مورد علاقه‌ام این فیلم رو ساخته. می‌دونید این فیلم من رو یاد چی انداخت؟ اولین بار که یک آدم دارای معلولیت شدید رو از نزدیک دیدم، به تمام معنی کلمه اذیت شدم. خیلی برام دیدن اون صحنه دردآور بود، به خصوص که باهاش حرف می‌زدم، از احساسات و رویاهاش برام می‌گفت. می‌دونید آدم یک رابطه‌ی احساسی عمیقی باهاش برقرار می‌کنه، همونطور که من با شخصیت اصلی این فیلم ارتباط عمیقی برقرار کردم، چقدر داستان زندگی یک نفر می‌تونه، سخت، دردناک و عجیب باشه.

نوشتن یک دیدگاه