نگهبانان کهکشان

من بعد از دیدن این فیلم فهمیدم قبلا دیده بودمش، خیلی جالبه بعضی از فیلم‌ها رو یادم نمیاد که دیدم یا ندیدم. کل جذابیت این فیلم برای من اون کاراکترهای درخت و راکون بود شاید خرس یا گربه بود نمی‌دونم. شب قبل از خواب داشتم این فیلم رو می‌دیدم، کنار تخت دراز کشیده بودم و داشتم تماشا می‌کرد که یهو خسته شدم و اومدم دور بزنم روی یک پهلوی دیگه‌ای که دیدم یکی با دست زد روی شونه‌ام، رنگ از رخسارم پرید، از جام پریدم دیدم لیلی بیدار بوده و از بالای تخت داشته پا‌به‌پای من تماشا می‌کرده، بهم گفت همونطوری بگیر بخواب منم ببینم. هر چی بهش گفتم برای گروه سنی شما مناسب نیست گوش نکرد، تازه داستان فیلم رو تا اونجایی که دیده بود تعریف کرد و گفت می‌خواد ببینه چی میشه.

نوشتن یک دیدگاه