نیش

خیلی فیلم خوبی بود. من همیشه عاشق فیلم‌هایی هستم که تبهکارها با یک نقشه‌ی بی‌نظیر و یک کار تیمی فوق‌العاده پیروز می‌شوند، البته ماجرای این فیلم یکم متفاوت بود، یعنی نمیشه گفت تبهکارها پیروز شدند، میشه گفت تبهکارهای خوب و بامعرفت به تبهکارهای بد و نچسب پیروز شدند. فراز و فرودهای فیلم واقعا دوست‌داشتنی بود، هر لحظه می‌تونستم کلی اضطراب و استرس رو تجربه کنم، حتی می‌تونم بگم با وجودیکه می‌تونستم ماجرای فیلم رو حدس بزنم، بعضی جاها رو دست می‌خوردم و به شک می‌افتادم، حتی یک جایی در اواخر فیلم برای لحظاتی مطمئن شدم که اشتباه فکر می‌کردم. در کل عالی بود واقعا.

نوشتن یک دیدگاه