هفته‌ی دهم: وسطش یه نفس بگیر!

جمعه‌ی این هفته آزمون جامع گردشگری داشتم، اصلا فرصت نکردم هیچ کار دیگه‌ای به جز کلاس خلبانی رفتن و درس خوندن برای آزمون انجام بدم، باید شش تا کتاب رو می‌خوندم و نمونه سوال حل می‌کردم، ۱۴۰۰ صفحه حدودا فقط کتاب خوندم، دیگه مغزم درد گرفته بود ولی به خاطر رفتن یکی از بچه‌ها از ایران یک روز درگیر خداحافظی با دوستان شدیم، برای همین یک روز رو تونستم پیاده‌روی کنم، ولی خب در کل عقب افتادم، باید سرعتم رو بیشتر کنم.

برنامه‌ی هفته‌ی دهم

جلسه‌ی اول  «۲۴ دقیقه»

   • ۴ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • این ترکیب را ۴ بار تکرار کنید.

جلسه‌ی دوم  «۵۰ دقیقه»

   • ۵۰ دقیقه پیاده‌روی

جلسه‌ی سوم  «۷۰ دقیقه»

   • ۷۰ دقیقه پیاده‌روی

گزارش برنامه

جلسه‌ی اول  «۳۴ دقیقه»

امروز برای خداحافظی با یکی از بچه‌ها رفتیم دریاچه و کلی پیاده‌روی کردیم، هوا اصلا خوب نبود، پر از گرد و غبار بود برای همین کمتر از حد انتظاری که داشتیم پیاده‌روی کردیم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

حوصله نداشتم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

حوصله نداشتم.

نوشتن یک دیدگاه