پسر زیبا

قرار بود تابستون امسال هفته‌ای یک فیلم ببینم، این هفته‌ی آخر باید خودم رو می‌رسوندم، برای همین فیلم پسر زیبا رو انتخاب کردم، خیلی فیلم روی اعصابی بود، به نظرم خوب در نیومده بود، موضوع خوب بود ولی واقعا بازی‌ها جالب نبود، اصلا شبیه یک آدم معتاد نبود. حداقل من که از نزدیک معتاد دیده بودم چنین تصوری نداشتم، ولی موضوع رو واقعا دوست داشتم. من همیشه معتقدم بعضی از تصمیمات و انتخاب‌های ما بدجوری روی آینده‌‌مون تاثیر می‌گذاره. خود من درگیر بعضی از انتخاب‌هایی هستم که گاهی فکر می‌کنم واقعا تاثیری در انتخاب‌شون نداشتم. گذشته واقعا قسمت جالبی از زندگیه، همین که می‌دونم خوبه، هر چند گاهی کاری ازم برنمیاد.

نوشتن یک دیدگاه