پیش از تایپوگرافی

این کتاب از چند جنبه برام خیلی جذاب بود، یکی آشنایی با خط، زبان‌شناسی، حروف‌نگاری و … بود، یکی هم خوندن تحلیل نویسنده درباره‌ی آثار تورج صابری‌وند. به نظرم کتاب خیلی مفیدی بود. خیلی چیزهای جدیدی ازش یاد گرفتم.

گزیده‌ای از کتاب:

دستیابی به معنا، قلب نظام ارتباط کلامی است. در نظام معنایی آشنایی با دو واژه مصداق و مفهوم دارای اهمیت است. مصداق به رابطه عناصر زبانی، نظیر واژه، جمله و غیره از یک سو و تجربیات غیرزبانی جهان خارج از سوی دیگر می‌پردازد. مفهوم به نظام پیچیده روابطی که میان عناصر زبانی (معمولا واژه‌ها) وجود دارد، مربوط می‌شود و در برگیرنده‌ روابط درون زبانی می‌باشد. معنی شناسی تنها به روشی که ما زبان خود را با تجربیات جهان خارج مربوط ساخته‌ایم، می‌پردازد، بنابراین، مصداق عنصر اصلی مطالعات معنی‌شناسی را تشکیل می‌دهد، هر چند روابط مفهومی نیز بخش مهمی از مطالعه زبان را می‌سازد.

حسین سامانی
حسین سامانی، متولد ۱۳۶۰، کارشناس ارشد طراحی صنعتی و کارشناس گرافیک، نویسنده کتاب پیش از تایپوگرافی/ نشر شفیق/ ۱۳۹۱، ارایه حضوری مقاله در نخستین همایش ملی طراحی صنعتی ایران با عنوان «تعیین ساختارمعنایی واژگان بر مبنای معنا نخستی‌ها، مرجعی قابل اعتنا در دیزاین» در دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ ۱۳۹۱، ارایه حضوری مقاله به عنوان نویسنده نخست در اولین همایش ملی هنر اسامی با عنوان «بررسی نسبت هندسی در نقش مرکزی.

 

مشخصات کتاب:

حجم: ۱۱۰ صفحه  |  قطع: پالتویی  |  ناشر: شفیق  |  چاپ: اول

نوشتن یک دیدگاه