چاهی که زودتر کنده شد!

در سفری که به اراک داشتم خیلی اتفاقی می‌خواستم قیمت کندن یک چاه برای تخلیه آب حوض و … رو بدونم، نمی‌خواستم آب تمیز رو وارد سیستم فاضلاب کنم. از یکی که فکر می‌کردم می‌دونست پرسیدم و جواب خیلی سربالایی داد، عصبانی شدم و خودم شروع کردم به قیمت گرفتن، از چند نفر قیمت گرفتم هر کسی یه مدلی قیمت می‌داد که خوشم نمیومد، وسط این گشتن‌ها رسیدم به یک آگهی که نوشته بود، تو رو خدا اگر نیاز به کندن چاه یا هر چیزی دارید باهام تماس بگیرید، خیلی نیاز دارم، منم بهش زنگ زدم و ازش خوشم اومد، حس خوبی بهم منتقل کرد، هر چند هیچ قصدی برای کندن چاه در اون زمان نداشتم صرفا یک ایده بود، خیلی سریع تصمیم گرفتم، با بابا مشورت کردم مخالف بود ولی من تصمیم خودم رو گرفته بودم، از امروز شروع کردم به کندن چاهی که برنامه‌ی درستی هنوز براش ندارم. وقتی پول کارش رو دادم برام یک پیامک فرستاد خیلی خوشحال شدم، بیشتر از این خوشحال بودم که یک باعث شادی یک خانواده در شرایط خاص‌شون شده بودم.

نوشتن یک دیدگاه