گزارش هفته‌ی ریکاوری از چالش دوازده

عجب هفته‌ی پر چالشی بود برای من، اولش که داشتم امتحانات خلبانی رو می‌دادم، یکی رو قبول شدم و یکی موند برای هفته‌ی بعد، چون مجبور شدم برم بالای سر بازسازی خونه‌ی لیلی. آجرچینی خونه‌ی لیلی خیلی خوب پیش رفت این هفته، فکر کنم از نصف بیشتر شد. درهای حیاط رو کار گذاشتیم، در انباری هم کار گذاشتیم حتی، بعدش کلاس بازیگری خیلی خوش گذشت، هفته‌ی آخر بود، تصمیم جذابی بود، هر روز در بلاگم نوشتم، کتاب خوندم، فیلم دیدم. به خانواده‌ام سر زدم، مصطفی رو بردم بیرون شام، با هم بازی کردیم. کارهای ویرگول رو پیش بردم، برای CRM یه خط پیامک تستی خریدم بتونیم با APIهای اون کار کنیم. با امین درباره‌ی دیزاینش گپ زدم، با نشر آموخته گپ زدم، برای تمدید کارت رمپ اقدام کردم، خلاصه هفته‌ی مفید و جذابی بود، تازه دقیقه آخر پلاتو هم رفتم برای تمرین، خوب بود.

نوشتن یک دیدگاه