گزارش هفته‌ی دهم از چالش دوازده

می‌بینم که داریم به آخرای پاییز نزدیک می‌شیم و به خیلی از کارهایی که باید رسیدگی می‌کردیم نکردیم، به جاش چند تا فیلم خوب دیدم، یک کتاب خوب خوندم، کلی پست بلاگ نوشتم، بالاخره کارهای مالی کتابفروشی کانگونیو هم انجام دادم و دیگه به آخر خط رسیدم و دفتر فروش حضوری رو بستم. حالا من موندم و یک مسیر تازه. برای محصول جدیدم جعبه سفارش دادم، محتوای چاپی رو به دست کارتن‌سازی رسوندم، به خانواده سر زدم. چند باری پنیک کردم، چند تا از دوستانم رو از نزدیک دیدم، تو شهر قدم زدم، همینا کم چیزی نیست به نظرم.

نوشتن یک دیدگاه