گزارش هفته‌ی ریکاوری از چالش دوازده

در ابتدا که داشتم چالش دو‌ازده را طراحی می‌کردم، با خودم گفتم هر فصل ۱۳ هفته داره، برای ۱۲ هفته برنامه‌ریزی می‌کنم و یک هفته را برای ریکاوری و جبران عقب‌افتادگی‌هایی که ممکن بود در طول اجرای چالش پیش بیاد قرار دادم، خیلی پیش اومد که با خودم بگم حالا وقتشه از این هفته استفاده کنم، ولی این کار را نکردم، تا اینکه یک هفته مونده به آخر سال تصمیم گرفتم ازش استفاده کنم، این هفته، کارهای عقب‌افتاده‌ی خوبی انجام دادم، فیلم‌دیدم، کتاب خوندم، کار کردم، از همه مهم‌تر پرواز کردم، به نظرم اوج تمام اتفاقات این چالش پرواز بود، بعد از سال‌ها انتظار، بالاخره موفق شدم پرواز کنم، خیلی خوب به نظرم با این چالش پیش رفتم، فکرش هم نمی‌کردم تا اینجا پیش برم، البته مسیر سخت و عجیبی بود، این هفته خیلی ذهنم آزاد شد، هفته‌ی دیگه باید وقت بگذارم و برای چالش دوازده‌ی بهار برنامه‌ریزی کنم، شاید تغییراتی در بعضی برنامه‌ها و روند‌های اجرایی چالش ایجاد کنم.

نوشتن یک دیدگاه