گزارش هفته‌ی سوم از چالش دوازده

این هفته کلی کار انجام دادم، یک چالش جدید در حوزه‌ی آموزش رو شروع کردم، چند تا فیلم سینمایی دیدم، تولد یکی از دوستانم رو بهش تبریک گفتم و باهاش گپ زدم، کسی که سال‌هاست در حال فراموش کردنش هستم. باز هم پنیک کردم و راهی بیمارستان شدم و نوار قلب دادم ولی بعدش تصمیم گرفتم خوردن قرص رو به صورت جدی شروع کنم حداقل برای یک دوره‌ی شش ماهه. با یکی از دوستانم که از آلمان اومده ایران کلی گپ زدم. کاشی کاری خونه‌ی بابا اینا رو تموم کردم، جلسات خوبی برای پروژه‌ی شازده کوچولو گذاشتم و خلاصه هفته‌ی خوبی بود.

نوشتن یک دیدگاه