گزارش هفته‌ی ششم از چالش دوازده

می‌بینم که این چالش هم به نیمه رسید و من هنوز مشخص نکردم دقیقا چه چیزی از این چالش می‌خوام، البته یک جورایی ذهنی می‌دونم، دوست دارم بیشتر ذهنم رو مرتب کنم و خودم رو برای یک مسیر هیجان‌انگیز آماده کنم. این هفته چند جلسه‌ی خیلی خوب داشتم که در طراحی اون مسیر می‌تونه سرنوشت‌ساز باشه. نمی‌دونم چی خواهند شد ولی هر چیزی که هستند امیدوارم عالی پیش بره. دو تا فیلم خوب دیدم، کارهای بیمه رو تا آخر سال انجام دادم، دوره‌ی سربازی رو به بیمه‌ی خودم اضافه کردم. دو تا خط دوست داشتنی برای پروژه‌ها خریدم. در نمایشگاه کتاب شرکت کردم و کلی کتاب ارسال کردم و باعث خوشحالی مشتری‌هامون شدم. از محصول جدیدم عکاسی کردم. کلی کتاب خریدم و کلی کار دیگه، خوشحالم که از گذشته هدفمندتر زندگی کردم.

نوشتن یک دیدگاه