گزارش هفته‌ی یازدهم از چالش دوازده

یک هفته‌ی دیگه هم گذشت و مثل همیشه یک کتاب خوب خوندم، چند تا فیلم سینمایی دیدم، امتحانات خلبانی رو پیش بردم، در مراسم نامزدی خواهرم شرکت کردم، چند تا پروژه‌ی جدید در خونه‌ی امیرکبیر شروع کردم و براشون خیلی هیجان داشتم. نمونه‌ی اولیه کارتن بسته‌بندی محصولم رو ساختم و لذت بردم. دکتر روانپزشک دیوونه‌ام رو کنار گذاشتم و مصرف دارو رو قطع کردم. رفتم دندونپزشکی و وضعیت ناجور دندون‌هام رو بررسی کردم، برای دوست داشتن خودم یک برنامه‌ نوشتم که شامل انجام ۱۲آیتم بود و انجامشون رو شروع کردم، البته احتمالا اجراش به زمستون منتقل میشه. برای یک آزمون جدید گردشگری ثبت‌نام کردم، پروژه‌ی شازده کوچولو رو یکم پیش بردم. سفارشات کانگونیو رو ارسال کردم. فکر می‌کنم شوخی شوخی خیلی کار کردم.

نوشتن یک دیدگاه