یک شب اتفاق افتاد

فیلم خیلی باحالی بود، به خصوص ماجرای دیوار اریحا در فیلم. به نظرم عاشق شدن در یک لحظه اتفاق نمیفته، شاید هم بیفته ولی در طول زمان هست که تبدیل به دوست داشتن عمیق میشه و زمانیکه تبدیل به دوست داشتن بشه اون وقته که به نظرم ارزش پیدا میکنه. این فیلم فرآیند تبدیل عاشق شدن رو به دوست داشتن و فرو ریختن دیوار اریحا رو خیلی زیبا به تصویر کشیده بود، خیلی دوستش داشتم.

نوشتن یک دیدگاه