بن هور

خیلی عجیبه که فیلم‌های قدیمی گاهی خیلی طولانی هستند، البته فکر کنم این فیلم در اصل یک و دو داشت، چون حدودا چهار ساعت فیلم بود، دوستش داشتم، فیلم جالبی بود، درباره‌ی سرنوشت، مسیح، دوستی و برادری، خانواده و … حرف‌های جالبی داشت، من قسمت مسیح‌ رو خیلی دوست داشتم، برام خیلی جالبه هیچی درباره‌اش نمی‌دونم. هر وقت چیز جدیدی درباره‌اش می‌بینم و می‌خونم برام تازگی داره. یکبار باید وقت بگذارم و درباره‌شون مطالعه کنم. گاهی واقعا باید زندگی رو به خدا سپرد، خودش بهترین طراحی رو برای ما می‌کنه.

نوشتن یک دیدگاه