تعامل یا همکاری؟

امشب با دوستی بحث سر این موضوع بود که در زندگی من یک سکه می‌ندازم تو صندوق شما بعد منتظر می‌مونم شما هم یک سکه بندازید در صندوق من، ولی چون این کار را نمی‌بینم دیگه ادامه نمیدم، به نظرم این دقیقا تفاوت همکاری و تعامل از نظر منه، در همکاری وقتی ما یک سکه می‌ندازیم در صندوق کسی انتظار داریم اونم یک سکه بندازه در صندوق ما، حتی روز اول ممکنه طی کنیم با هم که اگر من یک سکه انداختم شما هم باید یک سکه بندازید. ولی تعامل این طوری نیست، ممکنه من یک سکه می‌ندازم در صندوق شما، بعد سکه‌ی دوم، سوم، چهارم و پنجم، ولی خبری از شما نیست، ولی من هنوز ادامه میدم، سکه‌ی ششم، هفتم، … بیست‌و‌پنجم، بعد می‌بینم شما شروع کردید، سکه‌ی اول، دوم، سوم، … هزارم، تناسبی در کار نیست، حتی ممکنه شما هیچ سکه‌ی نندازید، ولی همیشه در تعامل هر دو طرف چیزهایی به دست میاورند، حتی اگر در اون لحظه نمی‌بینند. به نظر من کارهای بزرگ در دنیا حاصل تعامله نه همکاری، مشکل آدم‌ها هم همینه، دنبال همکاری و کسب سود هستند، نه تعامل و تغییر دنیا.

نوشتن یک دیدگاه