جن‌گیر

اگر می‌دونستم اینقدر این فیلم وحشتناکه عمرا می‌دیدمش، ولی خب متاسفانه دیدم. چند شب درست خوابم نمی‌برد. هیچی درباره‌ی این فیلم نمی‌تونم بگم به جز اینکه موضوع این فیلم همیشه برای من مثل کابوس بوده، نمی‌دونم واقعا چرا، ولی درباره‌ی خود فیلم اگر فیلم ترسناک دوست دارید واقعا خوش ساخت و جذاب بود.

نوشتن یک دیدگاه