شروع پروژه: شروع یک پروژه موفق

دومین دوره از مدرک «Google Project Management: Professional Certificate» هم تموم شد. انتظار داشتم این دوره را در سال ۱۴۰۲ شروع کنم، ولی حوصله‌ام سر رفته بود و حوصله‌ی یادگیری چیزهای فنی هم نداشتم، این شد که این دوره رو شروع کردم. یاد گرفتم مراحل چرخه‌ی عمر پروژه چیه، البته قبلا هم می‌دونستم ولی مرور خوبی بود، یاد گرفتم محدوده پروژه‌ی رو تعیین کنم، اینکه چه چیزی محدوده است و چه چیزی نیست. درباره‌ی اهداف پروژه و موارد قابل تحویل یاد گرفتم و اینکه چطوری معیارهای مشخص کنم که بشه موفقیت پروژه را اندازه گرفت. بعد یاد گرفتم چطوری نقش‌ها و مسئولیت‌های پروژه رو تعریف کنم، چطوری افراد مناسب رو انتخاب کنم و چطوری یک تحلیل سهامداران ایجاد کنم و چطوری از نمودار RACI استفاده کنم.

قسمت منشور پروژه جذاب بود، یاد گرفتم چطوری با منشور پروژه تاییدیه‌های لازم برای شروع پروژه رو بگیرم. چطوری مستند‌سازی کنم و چطوری ابزار مناسب رو انتخاب کنم. یاد گرفتم از ایمیل چطوری استفاده کنم، یک ایمیل خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، یاد گرفتم از Asana برای مدیریت پروژه استفاده کنم و کلی چیز دیگه، آخرین بار در شرکت کمباین بود سال ۲۰۰۳ فکر کنم که مدیریت پروژه رو یاد گرفتم.

نوشتن یک دیدگاه