دوره‌ی UX Design: Empathize, Define, and Ideate

این دومین دوره از هفت دوره‌ی «Google UX Design Professional Certificate» بود که موفق شدم تمومش کنم. خیلی جدی‌تر از دوره‌ی قبلی بود، کلی تکلیف و پروژه داشت که باید انجام می‌دادم. برای همین سرعتم خیلی کمتر بود نسبت به دوره‌ی قبلی. البته وسط امتحانات دانشگاه هم افتاد. بگذریم، خیلی دوره‌ی خوبی بود، واقعا کلی چیز یاد گرفتم، اصول تحقیقات UX را یاد گرفتم و اینکه چه ارزشی در فرآیند تفکر طراحی ایجاد می‌کند. یاد گرفتم همدلی با کاربران چه معنی داره و چرا قبل از شروع طراحی انجام این کار مهمه. یاد گرفتم پرسونا چیه و چطوری باید ایجادش کنم، برای این کار خیلی جدی سوالاتی رو آماده کردم و با دوازده نفر مصاحبه‌ی واقعی انجام دادم، البته این موضوع را دوره نخواسته بود ولی خودم دوست داشتم و انجام دادم، نتیجه‌ی این مصاحبه‌ها برای خودم خیلی جذاب بود.

یاد گرفتم داستان کاربری بنویسم و مسیرهای بحرانی و نقاط درد کاربر رو کشف کنم و نقشه‌های سفر کاربر رو طراحی کنم. بعد با ایجاد عبارات مشکل و بیان فرضیه، مشکل کاربر رو تعریف کنم و در نهایت رقبا رو بتونم بررسی کنم و تحلیل کنم و با ابزارهایی مثل طوفان فکری، «چگونه می‌توانیم» و «هشت دیوانه» شروع به به ایده‌پردازی کردم. اینقدر برای این دوره نوشتم هنوز هم دستم درد می‌کنه ولی واقعا ارزشش رو داشت، خیلی این دوره رو دوست داشتم، هر چی جلوتر می‌ریم بیشتر وارد محصول می‌شیم و این برای من خیلی جذابه.

 

نوشتن یک دیدگاه