راکی

خیلی جالب بود برام که تا حالا این فیلم رو ندیده بودم، شاید به هر کی بگم بهم بخنده، اینقدر اسم راکی رو شنیده بودم ولی نرفتم فیلمش رو ببینم. خیلی فیلم قشنگی بود، شاید هم اون راکی که اسمش رو شنیده بودم این راکی نبود، ولی به نظرم بود، چون قیافه‌ی طرف رو یادم بود. صدای خیلی تو دل برویی داشت و از همه جالب‌تر شخصیت و رفتارش بود و الگوها و بینشی که در زندگی داشت، فوق‌العاده بود، برای خودش زندگی می‌کرد و از همه چیزش برای اطرافیانش می‌گذاشت، آخر فیلم وقتی اون لباس رو پوشیده بود و دیالوگ‌هایی که گفت خیلی به دلم نشست.

نوشتن یک دیدگاه