قهرمان

امروز به بهانه‌ی دیدار دوستانه‌، یکی از دوستانم دعوتم کرد سینما تا این فیلم رو ببینیم. انتظار داشتم با فیلم خیلی بهتری مواجه می‌شدم، فیلم بدی نبود ولی در حدی که سر و صدا کرده بود هم نبود به نظرم. برای من اینطوری بود که اگر نمی‌دیدمش هم چیز خاصی رو از دست نداده بودم.

نوشتن یک دیدگاه