ماری و مکس

فیلم خیلی جالبی بود، چون من انیمیشن دوست دارم، به نظرم خیلی خوش ساخت هم بود با کیفیت خیلی خوب. برای من جذابیتش بیشتر به خاطر این بود که محورش دوست مکاتبه‌ای بود. من همیشه عاشق داشتن دوست مکاتبه‌ای بودم، دوست داشتم برای یکی نامه بنویسم و با نامه باهاش در ارتباط باشم ولی خب هیچ وقت پیش نیومد، البته چند باری به زور انجامش دادم ولی خب ادامه‌دار نبود. این فیلم واقعا دیالوگ‌محور بود، از هر دیالوگش میشد کلی چیز یاد گرفت.

نوشتن یک دیدگاه