ما باید سمت‌و‌سو داشته باشیم

امروز با دوستی در توییتر داشتیم درباره‌ی اینکه آدم باید در زندگی اهداف بزرگی داشته باشه و در کنارش اهداف کوچیکی برای رسیدن به اونا طراحی کنه صحبت می‌کردیم، دوست دیگری حرف بسیار زیبایی زد، گفت: «واقعیت اینه که من به چیزی به اسم هدف اصلی اعتقاد ندارم، چون به نظرم با کشف یا آگاه شدن، چیزهایی برای ما پدیدار میشن که قبلا نمی‌دیدم، پس می‌تونن تبدیل به هدف بشن و دوباره منسوخ بشن اما به سمت‌و‌سو بیشتر اعتقاد دارم، ما باید حتما سمت‌وسو داشته باشیم، یک چیزی مثل ستاره شمال»، خیلی این جمله‌ی آخرش به دلم نشست، ما باید یک چیزی مثل ستاره‌ی شمال در زندگی داشته باشیم، که مدام به سمتش حرکت کنیم ولی هیچ وقت نرسیم ولی مسیر رو همیشه بهمون نشون بده. شما ستاره‌ی شمال در زندگی دارید؟

نوشتن یک دیدگاه