هفته‌ی ششم: جا موندم!

هفته‌ی ششم به تمام معنی کلمه گند زدم، نه فقط در پیاده‌روی، در همه چیز. البته روز اولش رو به خاطر دیدن یکی از دوستانم رفتم، اونم خیلی اتفاقی بود، نمی‌دونم چرا اینطوری شد، شاید به خاطر عمل مامانم بود یا تصادف کردن خواهر دلبر یا فوت یکی از اقوام یا ،… دیگه از این همه یا خسته شدم. این همه صغری، کبری کردم که بگم جا موندم! به همین سادگی.

برنامه‌ی هفته‌ی ششم

جلسه‌ی اول  «۳۶ دقیقه»

   • ۳ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • ۲ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • ۱ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • ترکیب بالا را سه مرتبه تکرار کنید

جلسه‌ی دوم  «۳۰ دقیقه»

   • ۳۰ دقیقه پیاده‌روی

جلسه‌ی سوم  «۵۰ دقیقه»

   • ۴۰ دقیقه پیاده‌روی

گزارش برنامه

جلسه‌ی اول  «۴۰ دقیقه»

امروز بعد از سال‌ها یکی از دوستانم رو دیدم و با هم در پارکی که هیچ کدوم سابقه‌ی پیاده‌روی توش نداشتیم، پیاده‌روی کردیم، لیلی هم همراهمون بود، یکم شرایط سخت شده بود چون در مسیر رفت من پیاده‌روی با وزنه انجام می‌دادم، ولی خب در مسیر برگشت فرصت شد یکم حرف زدیم، امیدوارم بتونم یک سری از برنامه‌ها و فکرهای زندگیم رو عملی کنم، دیگه خسته کننده شده، حتی برای خودم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

جا موندم! ولی جبران میکنم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

جا موندم! ولی جبران میکنم.

نوشتن یک دیدگاه