هیچ وقت تو زندگیم اینقدر گُنگ نبودم!

این روزها وضعیت زندگیم دقیقا شبیه این پل‌های چند طبقه و پیچ‌در‌پیچ شده، اصلا نمی‌دونم باید چه کار کنم، چه مسیری رو باید انتخاب کنم، نمی‌تونم تصور کنم چند متر جلوتر به کجا میرسم، باید چه تصمیماتی بگیرم. راستش من هیچ وقت تو زندگیم نمی‌دونستم می‌خوام چه کاره بشم، ولی حداقل می‌دونستم یک سال بعد می‌خوام دقیقا چه کارهایی بکنم، یا بهتر حداقل می‌دونستم چند روز بعد قراره چه کارهایی بکنم و باید انتظار چه نتایجی رو داشته باشم، ولی این روزها اصلا نمی‌دونم کی هستم، چی می‌خوام، چی دوست دارم، کجا می‌خوام برم، هیچی نمی‌دونم، گُنگ به تمام معنی کلمه هستم و این خیلی آزاردهنده است.

نوشتن یک دیدگاه