پنجره‌های تراس

بعد از ساختن سقف شیروانی و ناودانی‌ها، می‌خواستم برم سراغ پنجره‌های تراس، تصمیم داشتم اول دور تا دورش رو شیشه کنم، بعد دیدم اگر شیشه کنم به خاطر حفظ امنیت باید کلی نرده هم براش طراحی کنم، بعد گشتم و گشتم و گشتم، تا رسیدم به پنجره‌های انگلیسی، خیلی این مدل رو دوست دارم، البته من فاصله‌‌ها رو کوچیک‌تر کردم تا هم زیبا باشه هم به عنوان حفاظ بشه ازش استفاده کرد. رنگ هم که مشخصه باید مشکی باشه، یعنی این کاری که شروع کردم، بعیده طی چند سال هم بتونم جمعش کنم ولی احساس خوبی داره ساختن، انگار یه کار همیشگی دارم، در نهایت شد چیزی که دارید می‌بینید.

 

نوشتن یک دیدگاه