گزارش هفته‌ی ریکاوری از چالش دوازده

فکرش هم نمی‌کردم کارم به اینجا بکشه، فکر می‌کردم در هفته‌ی ریکاوری بهار میرم سفر، یا کارهای عقب‌افتاده رو جبران می‌کنم، ولی خب کارم به بیمارستان کشید، کل این هفته رو به صورت کامل بیمارستان تشریف داشتم، هیچ کاری نتونستم بکنم، خدا رو شکر که زنده و سالم هستم، خطر از بیخ گوشم رد شد. میشه گفت ریکاوری شدم ولی جسمی، نه کاری و برنامه‌ای و حتی روحی، شایدم روحم ریکاوری شد، به چیزهای عجیبی فکر کردم، حس می‌کردم خدا بهم فرصت دوباره داده، خوشحالم که بهتر شدم و برگشتم دارم جبران می‌کنم، با وجودیکه نزدیک دو ماه عقب افتادم از بعضی از کارها. واقعا کرونا بیماری عجیبیه، سعی کنید مراقبت کنید و نگیرید، یا اگر گرفتید شدیدا تحت نظر پزشک باشید. بریم برای جبران کارهای عقب افتاده‌ی هفته‌‌های بعدی.

نوشتن یک دیدگاه