گزارش هفته‌ی ششم از چالش دوازده

این هفته تلاش خیلی جدی کردم برای پیدا کردن خودم و بهبود اوضاع، به نظرم خیلی خوب پیش رفت، هر چند یک هفته‌ی دیگه هم گذشت ولی این هفته خیلی کارهای مهم و خوبی انجام دادم، اول اینکه پنج‌تا از کتاب‌های جدید که چاپ شده بود رو تحویل گرفتم، تمام سفارشات پیش‌فروش شده طی دو ماه گذشته رو ارسال کردم. یک سری فرم احمقانه رو روی سایت پر کردم، تمام مطالبی که عقب افتاده بودم روی بلاگم رو نوشتم، چند روز کتابفروشی رو باز کردم، سیستم برنامه‌ریزی جدیدی برای شش هفته‌ی باقیمانده طراحی کردم، در یک آزمون مهم ثبت‌نام کردم، با آدم‌های جدید آشنا شدم، دو روز و در مجموع ده کیلومتر دویدم، دو تا فیلم خوب دیدم، یک کتاب خوندم، مذاکره برای حل یک مشکل رو شروع کردم، یک گند مهم و بزرگ زدم، اینا همه به کنار، به نظرم خیلی حالم بهتره و می‌تونم هفته‌ی بعد رو خیلی خوب شروع کنم و برگردم به برنامه و حتی جبران کنم. امیدوارم البته.

نوشتن یک دیدگاه