گپی با فرداد

چند سال پیش با فرداد آشنا شدم، تو کار محتوا بود، نمی‌دونم چطوری میشه که یکی اینقدر عاشق محتوا میشه، یکبار با هم قرار گذاشتیم و کلی با هم گپ زدیم. چند وقت بعد دوباره با هم گپ زدیم و چند وقت بعدش دوباره با هم گپ زدیم و الان سال‌هاست که هر از چند گاهی با هم گپ می‌زنیم. خیلی خوشحالم براش چون تونسته بود از کاری که دوستش داره پول در بیاره، نمی‌دونم واقعا کارش درسته یا غلط، چون من اون کار رو قطعا انجام نمیدم. شاید وسواس فکری زیادی که دارم باعث میشه من گاهی تکون نخورم و همین تکون نخوردنم باعث درجا زدنم میشه. شاید باید باید با ناقص‌ بودن کنار بیام، منتظر نمونم به یک چیز ایده‌عال برسم تا بسازمش یا منتشرش کنم. شاید فقط کافیه انجامش بدم، همین.

نوشتن یک دیدگاه