گپی با مهدی

سال پیش برای هدیه‌ی سال نو با مهدی گپ زده بودم و یک همکاری کوچیکی با هم داشتیم، چند باری مهدی رو از نزدیک دیدم، با هم گپ زدیم و کلی لذت بردیم. وقتی بعد از یکسال دوباره هم رو دیده بودیم و داستان زندگی یک سال گذشته‌‌مون رو برای هم تعریف می‌کردیم، فهمیدم حوزه‌ی پرداخت که همیشه دوست داشتم رو زیاد دوست ندارم، به سرم زد بهش پیشنهاد بدم می‌تونم ایده‌هایی که در این حوزه دارم رو باهاش به اشتراک بگذارم. نمی‌دونم در آینده چی میشه ولی خوشحالم از گفتنش، چون قطعا تصمیم ندارم در آینده ورود پیدا کنم.

نوشتن یک دیدگاه