از چه کسی بهتر یاد می‌گیرم؟

دوستی بهم گفت چرا عجله نمی‌کنی زودتر SOLO بشی، منم گفتم وقتی دارم به این خوبی یاد می‌گیرم و از پرواز لذت می‌برم چرا باید عجله کنم، چند ساعت این طرف و اون‌طرف چه فرقی می‌کنه؟ گفت، دیگه خسته‌ شده از دست استادش، مدام سرش داد می‌زنه، تحقیرش می‌کنه و …، ازم پرسید مگه استاد شما اینطوری نیست؟ منم خندیدم و گفتم نه، در بهترین حالت بهم تیکه می‌ندازه و دوتایی بعدش می‌خندیم و خیلی عالی با صبوری بهم یاد میده، گفت به استادتون نمی‌خوره اینطوری باشه! خندیدم و گفتم منم روز اول فکر نمی‌کردم اینطوری باشه ولی واقعا لذت می‌برم از اینکه استادم هست و دارم در کنارش یاد می‌گیرم، به هر کسی از بچه‌های قدیمی که می‌گفتم استادم کیه، بهم می‌گفت خیلی شانس آوردید، استاد خیلی عالی دارید، خیلی باسواده، جالب اینجاست که استادم بعد از سه سال دانشجو مبتدی قبول کرده، خیلی خوشحالم که شانس من اینطوری بوده، برای همین وقتی پرواز کردن در کنارش بهم خوش می‌گذره و مدام در حال یادگیری هستم، چرا باید زود تموم کنم! به نظرم کسی که داد می‌زنه و آدم رو تحقیر می‌کنه نمیشه ازش چیزی یاد گرفت.

نوشتن یک دیدگاه