رونمایی از آکادمی زرین

این هفته با شرکت در مراسم رونمایی آکادمی زرین چند تا اتفاق جالب برام افتاد، اول اینکه قدم در فضایی گذاشتم که چند وقت بعد دوباره بهش مراجعه خواهم کرد، البته این رو برای این می‌دونم که این مطلب رو چند هفته بعد دارم می‌نویسم. اتفاق جذاب دیگه این بود که فهمیدم می‌تونم از بعضی از ویژگی‌های مثبت زندگیم برای تاثیرگذاری بیشتر در جامعه استفاده کنم، برای ایجاد سینرژی. گاهی ما دوست داریم توانمندی‌هایی داشته باشیم که شاید استعدادی توش نداشته باشیم و توانمندی‌هایی رو نادیده می‌گیریم که واقعا توش استعداد داریم و این واقعا اتفاق عجیبیه، دوست دارم برای مدتی به خودم این فرصت رو بدم تا از توانمندی‌هایی استفاده کنم که واقعا توشون استعداد دارم.

نوشتن یک دیدگاه