سوپرایزهای کانگونیو هم آماده شد

خیلی دوست داشتم بخش ارسال رو متفاوت کنم، می‌خواستم وقتی بسته به دست مشتری می‌رسه با خودش بگه، وای، چقدر جذاب، لبخند روی لبش بشینه و از خریدش لذت ببره و رضایت کامل داشته باشه. در قدم اول سعی کردم پاکت رو تغییر بدم، باید بسته شبیه هیچ بسته‌ی دیگه‌ای نباشه، باید تفاوت رو از لحظه‌ی اول احساس کنه، بعدش تصمیم گرفتم براش نامه بنویسم، یک نامه برای خودش، این یکم کار می‌بره ولی شدنیه، بعدش هم دو تا هدیه‌ی کاربردی، یکی برای وقتی که می‌خواد مطالعه کنه و می‌خواد کسی مزاحمش نشه، نصبش کنه روی دستگیره‌ی در اتاقش، یکی هم وقتی کاری براش پیش میاد و می‌خواد مطالعه‌اش رو متوقف کنه و می‌خواد وقتی برمی‌گرده بدونه تا کجا رو خونده بود، به نظرم جالب و دوست داشتنی شدن.

نوشتن یک دیدگاه