لوله‌کشی گرمایش و سرمایش

قبل از عید وقتی لوله‌کشی آب و فاضلاب خونه رو انجام می‌دادم، برای گرمایش و سرمایش هم انجام دادم ولی اشتباه بود، یعنی دستگاهی که خریده بودم لوله‌ی ۱۶ به دردش نمی‌خورد و باید لوله‌ی ۲۵ می‌نداختیم. برای همین به استاد گفتم با خودش لوله بیاره تا این کار رو درست کنیم، لوله‌ی قبلی رو جمع کردیم، شیرفلکه‌های جدید رو نصب کردیم، لوله‌کشی گرمایش و سرمایش رو انجام دادیم ولی به خاطر بهم نخوردن سیستم لوله‌کشی، تصمیم گرفتیم لوله‌ی قبلی رو به اضافه‌ی مقداری لوله‌ی جدید استفاده کنیم و یک شوفاژ هم در گوشه‌ی پذیرایی بگذاریم، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کرد، یک بار دیدی سیستم گرمایش و سرمایش خراب شد یک پشتیبانی داشته باشیم هم بد نیست، ما که هفتاد درصد کار رو پیش رفته بودیم یعنی شیر فلکه‌هاش بود، یکی از لوله‌هاشم بود، یکم لوله اضافه کردیم و تمام.

نوشتن یک دیدگاه