نبرد الجزیره

نبرد الجزیره، از اون فیلم‌های جذابی بود که دیدم. اسم الجزایر رو زیاد شنیده بودم ولی نمی‌دونستم یکی از مستعمرات فرانسه بوده و فرانسه با چه وضعیتی اونجا رو ترک کرده. این که یک کشور قسمت اروپا نشین و مسلمان نشین داشته باشه و کلا انقلاب الجزیره برام جالب بود، داستانش رو نمی‌دونستم به خصوص که دو سال قبلش جبهه آزادی‌بخش ملی الجزیره هم یه جورایی نابود شده بود و در سکوت یکباره مردم بپا خواستند، اینکه چی میشه مردم به اون مرحله می‌رسند که دیگه باید کنار هم قرار بگیرند و تحت هر شرایطی بایستند تا به نتیجه برسند واقعا برام جذابه.

نوشتن یک دیدگاه