گزارش هفته‌ی ریکاوری از چالش دوازده

این هفته هم گذشت، باز هم دو تا فیلم خوب دیدم، پست بلاگ نوشتم، کار کردم، البته کتاب رو نرسیدم بخونم، نیازی هم نبود چون هفته‌ی ریکاوری بود ولی چون من همیشه عقب هستم همیشه کار برای انجام هست، از همه مهم‌تر یک دیدار دوستانه‌ی عالی داشتم که احتمالا دوباره روی تصمیماتی که برای زندگیم گرفتم به صورت جدی تاثیر می‌گذاره. ولی براش هیجان دارم، چون خیلی حوزه‌ی فعالیتش رو دوست دارم. چند تا کار برای خونه‌ی امیرکبیر انجام دادم، مثل کندن چاه، خیلی جالب بود، برام تجربه‌ی خیلی جدیدی بود، همیشه از بچگی برام سوال بود چطوری این کار رو انجام میدن. خلاصه هفته‌ی خوبی بود برای خودش و کلی کار جدید انجام دادم.

نوشتن یک دیدگاه