گپی با پارسا

خیلی برام جالب بود پارسا رو از نزدیک ببینم، وقتی دیدمش هم پشیمون نشدم. ولی خب گاهی آدم‌ها رو می‌بینیم ولی چیزی که ازشون انتظار داریم نیستند. این خیلی اتفاق عجیبیه. زیاد اتفاق میفته، مثلا فکر می‌کنید شما با یک نفر دوستان خیلی صمیمی می‌شید، ولی واقعا این اتفاق نمیفته، فقط از دور اینطوری به نظر می‌رسید. در کل خیلی برام جالب بود، چون داشتم می‌دیدمش در سکوت ولی داشتم باهاش حرف می‌زدم.

نوشتن یک دیدگاه