مدرک مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

امروز قرار بود بریم مسافرت، ولی باهام تماس گرفتند که مدرک مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی‌ام آماده است. خرداد بود که در آزمون جامع گردشگری شرکت کردم. البته فکر کنم دو سالی بود که می‌خواستم در این آزمون شرکت کنم ولی فرصت نمی‌شد، امسال با وجود درس و امتحان‌هایی که داشتم، خیلی خوشحالم تونستم در این آزمون شرکت کنم، باید شش تا کتاب را در یک هفته خیلی خوب می‌خوندم و بعد در یک مصاحبه‌ی زبان هم شرکت می‌کردم. البته اینکه نیازی نبود در دوره شرکت کنم از مزایای لیسانس گردشگری بود که گرفته بودم. خلاصه آخر سالی خیلی خوشحالم کردن که این مدرک رو بهم دادند. البته فعلا تصمیمی برای استفاده ازش ندارم.

نوشتن یک دیدگاه